Rodzaje małżeństwa

cechy rodziny Funkcje rodziny grupa społeczna małżeństwo monogamia patriarchat poligamia rodzaje małżeństw rodzina. poleca85% Socjologia . Rodzina. I. Rodzina to „podstawowa komórka społeczna”. Całkiem oryginalny początek. Sugeruje to elokwencję i niesamowicie rozwiniętą sferę dedukcji jednostki, wyrażającej takie stwierdzenie. 4. PRZYCHYLNOŚĆ PRAWA DLA MAŁŻEŃSTWA I JEGO RODZAJE 4.1 Przychylność prawa dla małżeństwa. Ze względu na godność małżeństwa i jego walor społeczny, małżeństwu przysługuje szczególna ochrona prawna. Są na świecie różne rodzaje małżeństw. Są małżeństwa, które robią wszystko razem. Są małżeństwa, które potrzebują dużo osobistej przestrzeni. Są małżeństwa, które po równo dzielą obowiązki. Są małżeństwa, które nie uznają podziałów zadań. Są małżeństwa, które razem pracują. Osoby po ślubie muszą dodatkowo okazać u notariusza skrócony akt małżeństwa. Istnieją 4 rodzaje intercyz. Intercyza dział tylko za życia; po śmierci współmałżonka dziedziczymy majątek. Jeśli przed śmiercią małżonek spisał testament i pominął współmałżonka, nie dziedziczy on, ale ma prawo do zachowku. Sakrament małżeństwa (33) Celebracja aktu małżeńskiego (37) Miłość ludzka w planie Boga (54) Czystość przedmałżeńska (14) Płodność i planowanie dzieci (36) ... ≫ Rodzaje masturbacji. Rodzaje masturbacji. Od 7 lat jestem mężem Ewy, mamy pięcioletniego syna Adasia. Od 2 lat nie układa nam się w małżeństwie… Małżeństwo – kulturowo uznany związek, co najmniej dwóch osób[1], najczęściej mężczyzny i kobiety[2][3][4][5][6][7], zwanymi małżonkami, który ustanawia prawa i obowiązki między nimi, jak również między nimi i ich dziećmi, a także między nimi i ich powinowatymi[8][9][10][11][12]. Definicja małżeństwa różni się na całym świecie nie tylko między kulturami i ... Wniosek o odpis aktu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Gdzie i jaki wniosek złożyć? Masz trzy możliwości złożenia wniosku: przez internet - korzystając z Profilu Zaufanego. Zaloguj się do swojej skrzynki ePUAP, złóż wniosek (podążaj za instrukcją krok po kroku). Rodzaje małżeństw Podobne tematy. cechy rodziny Funkcje rodziny grupa społeczna małżeństwo monogamia patriarchat poligamia rodzina typy małżeństw. poleca85% Wiedza o społeczeństwie . Społeczeństwo. Społeczeństwo w grupie społecznej 1. Grupa społeczna – pewna liczba osób (przynajmniej 3) powiązanych systemem stosunków ... Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Jakie są trzy etapy seksu małżeńskiego? Nie wiedziałam czy umieścić to w dziale Sex czy HumorOgólnie znane są trzy etapy seksu małżeńskiego :Pierwszy to tak zwany SEKS DOMOWY, podczas któregostosunki Nowożeńców odbywają się często i w różnych miejscach, np. wkuchni, w gościnnym, na podłodze, w wannie itd.Następnie przychodzi etap zwany SEKSEM SYPIALNIANYMpodczas ...

Systemic Racism in the USA: Origins, Perpetuation and Solutions by Peter Joseph - Polish translation Part 2/2 Rasizm Systemowy w USA: Pochodzenie, utrwalenie i rozwiązania autorstwa Peter Joseph

2020.09.24 21:11 luke_osterdam Systemic Racism in the USA: Origins, Perpetuation and Solutions by Peter Joseph - Polish translation Part 2/2 Rasizm Systemowy w USA: Pochodzenie, utrwalenie i rozwiązania autorstwa Peter Joseph

(part 2/3)
Część 1: Pochodzenie
Kiedy byłem dzieckiem dorastającym w latach 80. i 90., opowiadano mi w szkole o początkach niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, o tym, że powodem uprzedzeń rasowych, było to, że biali uważali się za lepszych od czarnych, Afrykanie byli porywani i ładowani na łodzie i sprowadzani do Ameryk przez coś, co obecnie nazywa się transatlantyckim handlem niewolnikami. Podczas gdy do zniewalania tych ludzi niezaprzeczalnie dochodziło ze względów ekonomicznych, to jednak nigdy nie kwestionowano samego motywu niewolnictwa do tego stopnia, by uznać, że być może - tylko może - sam kapitalistyczny system ekonomiczny powinien być obwiniony.
W rzeczywistości, chociaż porywanie ludzi w Afryce było z pewnością częścią ''całego równania'' w tamtym czasie, to nie stało się tak w większości z winy samych Europejczyków. To raczej królowie w Afryce nie tylko porywali i zniewalali własnych ludzi, ale sprzedawali miliony rdzennych mieszkańców Afryki białym przedsiębiorcom. „To sami Afrykanie zniewalali innych Afrykanów, wysyłając ich na wybrzeże w celu wysłania na zewnątrz” - mówi badacz Akosua Perbi z Uniwersytetu Ghany².
Nie jest to wskazywane w celu rozproszenia winy, ale w celu podkreślenia zakorzenionej motywacji biznesowej. Ci królowie zajmowali się kupiectwem i handlem. Chociaż powszechnie przyjmuje się moralne oburzenie z powodu tego rodzaju praktyk i nadużyć, obwiniając handlowców, irracjonalne jest ignorowanie struktury, według której wszystkie strony były zorientowane i wynagradzane. Obecnie przeważa pogląd, który nadal nie widzi problemu w kupowaniu i sprzedawaniu towarów na wolnym rynku, argumentując, że ekonomia rynkowa nie powinna być winna nieludzkich decyzji osób zaangażowanych, tak jakby wszelkie takie „niemoralne” decyzje były całkowicie niezależne od struktury systemu gospodarczego i tego do czego nas zachęca. System ekonomiczny jest powierzchownie postrzegany jako zwykłe arbitralne narzędzie bez uprzedzeń, wykorzystywane i definiowane wyłącznie przez ludzkie działanie. Ten sam rodzaj irracjonalnych argumentów moralnych widzimy, gdy mówimy o współczesnym niewolnictwie, mimo to, że obecnie istnieje więcej prawnie zdefiniowanych niewolników niż kiedykolwiek w historii ludzkości. ³
Ten ściśle moralny, oparty na indywidualnym działaniu pogląd utrwala niebezpieczny mit, po raz kolejny podsycając błędne przekonanie o pojedynczej przyczynowości. Przywołuje roszczenie do moralnej nieudolności w imieniu wszystkich tych bogobojnych chrześcijańskich panów niewolników, we wczesnych koloniach Stanów Zjednoczonych i później, którzy nie mieli problemu z brutalnym przymuszaniem i wykorzystywaniem ludzi do pracy, aby zaoszczędzić pieniądze.
To stwierdziwszy i jak większość wie, pierwotna praktyka niewolnictwa w mniejszym lub większym stopniu sięga tysięcy lat wstecz do starożytności. Jednak niewielu zastanawiało się, nad tym, dlaczego w ogóle powtarza się ten wzorzec, a nawet jeśli już się zastanawiają, to zazwyczaj mają tendencję do odwoływania się do niejasnych idei, takich jak „natura ludzka”, wraz z przeinaczonymi darwinowskimi teoriami o naszej rzekomo nieodłącznej grawitacji w kierunku „dominacji społecznej”.
Cofnijmy się więc i ponownie rozważmy naszą ewolucję społeczną.
Największą zmianą społeczną w historii ludzkości była rewolucja neolityczna i jeśli chcemy naprawdę zrozumieć fenomen grupowego ucisku i wyzysku, musimy uwzględnić to dramatyczne przejście do rolniczych, osiadłych społeczeństw, które rozpoczęło się 12 000 lat temu. Wcześniej, przez ponad 99% historii ludzkości, ludzie żyli jako łowcy-zbieracze, tworząc plemiona koczujące i polujące bez umiejętności rolniczych.
Różne cechy charakterystyczne dla zachowań społecznych między społeczeństwami łowców-zbieraczy a współczesnymi społeczeństwami osiadłymi są dość pouczające. Oprócz tego, że byli generalnie egalitarni i nie mieli w zasadzie hierarchii dominacji, to również jak doskonale zostało to udokumentowane przez antropologów, mieli znacznie mniej przemocy. ” Ogólnie rzecz biorąc, prosperowali na obszarach obfitujących w ziarna zbóż i dzikie zwierzęta. Na poziomie przetrwania ich sposób życia, tworzył unikalny rodzaj minimalistycznego dobrobytu, w którym niedostatek nie był nadrzędną presją socjologiczną. Takie wnioski wyciągnięto częściowo z dowodów archeologicznych z okresu przedneolitycznego, ale głównie z analizy kilku plemion łowców-zbieraczy które istniały w odległych regionach świata w ciągu ostatnich kilku stuleci. ⁶
Z ekonomicznego punktu widzenia mieli to, co dziś nazywamy „ekonomią darów/kultura-darów”, gdzie dzielili się bez oczekiwania wzajemności. Faktycznie, istnieją historie o outsiderach (osobach z zewnątrz), którzy otrzymywali rękodzieło od napotkanych współczesnych plemion, i jak zwykło się we współczesnej kulturze czuli potrzebę oddania czegoś w zamian. To odwzajemnione zachowanie zostało uznane przez plemię za obraźliwe, ponieważ czuli, że „wymiana” była odmową przyjaźni. Brytyjski antropolog Tim Ingold podkreśla ideę, że różnica między „dawaniem” a „wymianą” ma związek z percepcją społeczną opartą na samoistnej (nieprzymuszonej) towarzyskości kontra mimowolne zobowiązanie.
Stwierdza: „Jest oczywiste, że zarówno łowcy-zbieracze, jak i [rolniczy] kultywujący uzależnieni są od swojego środowiska. Ale podczas gdy dla kultywujących osadników zależność ta jest ujęta w strukturze wzajemnego zobowiązania, dla łowców-zbieraczy opiera się ona na uznaniu osobistej spójności… to kontrast między relacjami opartymi na zaufaniu a relacjami opartymi na dominacji.” ⁷
Podobnie, aktywnie podtrzymywali oni kulturę egalitaryzmu. Byli świadomi zainteresowania równością i gdyby inni próbowali „powstać” lub przejąć kontrolę, plemię jako całość korygowałoby to zachowanie za pomocą różnych strategii, co antropolog Christopher Boehm nazwał hierarchią odwrotnej dominacji. ⁸ Wszystko to jest omawiane by wskazać kontrast w zachowaniu i wartościach tych wczesnych kultur, których ekonomiczny tryb bardzo różnił się od tego, co znamy dzisiaj. Ujawnia to to, że istnieje determinacja w ukierunkowaniu kultury, w oparciu o jej środowisko i środki ekonomiczne.
Jednej rzeczy z pewnością nie mieli – niewolnictwa.
Niewolnictwo, niezależnie od formy (dług / praca niewolnicza, nędza, podbój militarny itp.) jest zjawiskiem, które rozpoczęło się po rewolucji neolitycznej, kiedy zmieniły się środki produkcji. Powstające, ustabilizowane społeczeństwa agrarne wytworzyły nowe bodźce, wartości i praktyki, w tym wyspecjalizowaną pracę, handel, potrzebę ochrony, wynalezienie „własności” i inne wspólne cechy dzisiejszego społeczeństwa.
W konsekwencji ukształtowała się struktura i etyka tego, co nazywamy „biznesem”. Kapitalizm, jaki znamy, nie jest systemem wymyślonym przez filozofów takich jak Adam Smith. Ewoluował naturalnie w swoich cechach z powodu determinizmu środowiskowego i produkcyjnego, zrodzonego z rewolucji neolitycznej, modulowanej przez technologię i inne czynniki przez długi czas.
Jako tako, tak jak można użyć muła do orania pola bez konieczności płacenia mułowi, nie zajęło długo producentowi, aby dostrzec wartość w zmniejszeniu kosztów pracy ludzkiej w celu zwiększenia zysku. Podczas gdy główne pisma historyczne nadal mają tendencję do maskowania tej rynkowej tendencji do zniewalania i wykorzystywania ludzi poprzez tworzenie ideologicznych lub religijnych wymówek, techniczny cel pozostaje: maksymalizacja dochodów poprzez redukcję kosztów.
To zrozumiawszy, przesuńmy się w czasie po tej post neolitycznej trajektorii do świtu Stanów Zjednoczonych i ich podłych instytucji, opartych na niewolnictwie na tle rasowym.
Być może najbardziej nieoczywistą dziś historią dotyczącą rzeczywistości niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych jest to, że niewolnictwo „rasowe”, kiedy się zaczęło, tak naprawdę nie było oparte na rasie. Mało znaną prawdą jest to, że idea rasy została dosłownie stworzona jako konstrukt prawny(legislacyjny) długo po rozpoczęciu niewolnictwa w Afryce. Dominującym mitem, jakiego uczono mnie w szkole, było to, że Europejczycy czuli się lepsi od Afrykanów i dlatego czuli, że ci są naturalnymi niewolnikami. Prawda jest taka, że niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych zaczęło się od decyzji rynkowej mającej na celu zapewnienie taniej siły roboczej i dochodowych inwestycji, a kolor skóry miał niewielkie lub żadne znaczenie.
Jak stwierdził w tej kwestii socjolog Robin M. Williams Jr.:
„W bardzo podstawowym sensie stosunki rasowe są bezpośrednim następstwem długiej fali ekspansji europejskiej, począwszy od odkrycia Ameryki. Wynikające z tego tak zwane relacje rasowe miały bardzo niewiele wspólnego z rasą. Początkowo był to historyczny przypadek, że narody napotykane w ekspansji europejskiej różniły się pod względem wspólnych cech fizycznych oczywistego rodzaju, ale kiedy ideologie rasowe zostały ukształtowane i szeroko rozpowszechnione, stanowiły potężny środek uzasadniający hegemonię polityczną i kontrolę ekonomiczną.” ⁹
Podczas gdy nieustające niewolnictwo było powszechne w postaci wojen, podbojów lub długów, jego uzasadnienie na podstawie samego wyglądu fizycznego było rzadko praktykowane aż do czasów kolonii amerykańskich. Po osiedleniu się w Ameryce posługiwano się białymi europejskimi służącymi. Jednakże, mieli oni dość krótkie, kilkuletnie kadencje i z biegiem czasu ich liczba się zmniejszała. W końcu zaczęto poszukiwać afrykańskich niewolników, gdyż było oczywiste, że są lepszymi inwestycjami biznesowymi niż Europejczycy z umową.
Jak wyjaśnił profesor socjologii William Julius Wilson:
„Przejście na niewolnictwo było spowodowane nie tylko zwiększonym zaniepokojeniem spowodowanym niedoborem taniej siły roboczej w obliczu szybko rozwijającego się przedsięwzięcia komercyjnego jakim była uprawa tytoniu oraz malejącej liczby białych służących napływających do kolonii, ale także faktem, że niewolnik stał się lepszą inwestycją niż sługa. Wraz ze wzrostem średniej długości życia, wynikającym ze znacznego spadku śmiertelności z powodu chorób, plantatorzy byli gotowi sfinansować dodatkowy koszt niewolników. Rzeczywiście, w pierwszej połowie XVII wieku praca najemna była w rzeczywistości korzystniejsza niż niewolnicza”. ¹⁰
W początkowych etapach afrykańskiego niewolnictwa w koloniach uprzedzenia rasowe nie stanowiły większego problemu. Czarni niewolnicy pracowali na równi z białymi służącymi na kontraktach. Pobierali się nawet między sobą i mieli podobne statusy społeczne. Działo się to przed legalnym stworzeniem sztucznego konstruktu „rasy”.
Jak szczegółowo przedstawił profesor praw obywatelskich Carter A. Wilson:
„Uprzedzenia kolorystyczne wobec Afrykanów były rzadkością w pierwszych dwóch trzecich XVII wieku. Prawne rozróżnienie między czarnymi niewolnikami a białymi służącymi pojawiło się dopiero w latach sześćdziesiątych XVII wieku. Początkowo właściciele plantacji bardziej polegali na europejskich służących na zlecenie niż na niewolnikach afrykańskich… Początkowo postawy i zachowanie wobec afrykańskiego niewolnika różniły się niewiele od tych wobec europejskiego sługi, z wyjątkiem tego, że służący służył tylko przez krótki okres, zwykle siedem lat, a niewolnik generalnie, choć nie zawsze, służył dożywotnio… Małżeństwa międzyrasowe były powszechne w pierwszej połowie XVII wieku i wówczas wywoływały niewielką lub żadną reakcję. Status chrześcijański i moralność chrześcijańska były ważne. Rasa nie była.” ¹¹
Prawdziwym początkiem amerykańskiego rasizmu nie było samo niewolnictwo, ale to, w jaki sposób ramy niewolnictwa zostały ostatecznie poparte i uzasadnione. Pełne przejście od tymczasowych białych sług do czarnych niewolników na całe życie rozpoczęło się mniej więcej w drugiej połowie XVII wieku, wraz z ogromnym wzrostem populacji w wyniku globalnego afrykańskiego handlu niewolnikami. Rozszerzone komercyjne rolnictwo w stanach południowych stworzyło popyt. ¹² W tym czasie polityka publiczna zaczęła się zmieniać, ze szczególnym nastawieniem na stworzenie podziału pomiędzy istniejących białymi służącymi czy też biednymi białymi a czarnymi niewolnikami.
Historyk Edmund S. Morgan zauważa, że Indianie byli również zniewoleni i wyobcowani w ten sam sposób, odnosząc się do działań zgromadzenia rządowego w Wirginii.
Stwierdza:
… Zgromadzenie celowo zrobiło, co było w jego mocy, aby wzmocnić pogardę białych dla czarnych i Indian… W 1680 roku zalecił 30 batów… „jeśli jakiś Negro lub inny niewolnik ośmieli się podnieść rękę w opozycji na jakiegokolwiek chrześcijanina”. Było to szczególnie skuteczne postanowienie, które pozwalało sługom na znęcanie się nad niewolnikami bez obawy przed odwetem, stawiając ich w ten sposób psychicznie na równi z panami” ¹³
To właśnie ta taktyka podziału społecznego, oddzielająca czarnych niewolników od biednych białych, służyła jako forma bezpieczeństwa poprzez hierarchiczną dominację, stabilizując praktykę ekonomiczną. Z biegiem czasu wymyślono różne wymówki dla niższości Czarnych. Od nazywania ich niechrześcijańskimi poganami, czy też „zwierzętami jucznymi”. Dało to również zachętę do ostatecznego przekręcenia teorii darwinowskich, generując dziesięciolecia naukowego rasizmu, w tym umieszczania afrykańskich i innych rdzennych ludów w klatkach i wystawiania ich w amerykańskim zoo wraz z małpami i innymi zwierzętami¹⁴.
Ogólnie rzecz biorąc, ta reorientacja stworzyła kulturę bigoterii i dominacji, która odbija się echem po dziś dzień.
CZĘŚĆ 2: Utrwalenie
Zrozumiawszy ta historie, rozważmy teraz okres po niewolnictwie, zadając pytanie: dlaczego ten rodzaj rasizmu nadal utrzymuje się w Stanach Zjednoczonych z pokolenia na pokolenie?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, rozważmy najpierw ważne epistemologiczne odkrycie zrodzone z ruchu na rzecz praw obywatelskich lat 60 XX wieku, którego kontynuacją są bez wątpienia nowoczesne organizacje, takie jak Black Lives Matter.
W 1967 roku opublikowano książkę pod tytułem Black Power: The Politics of Liberation autorstwa Charlesa V. Hamiltona i Stokely'ego Carmichaela. W tym tekście wprowadzono bardzo ważne pojęcie, nowe jak na tamte czasy: „rasizm instytucjonalny”.
W książce czytamy:
„Rasizm jest zarówno jawny, jak i ukryty. Przyjmuje dwie ściśle ze sobą powiązane formy, indywidualni biali, działający przeciwko pojedynczym czarnym oraz w działaniu ustawodawczych i szanowanych sił w społeczeństwie, które spotykają się ze znacznie mniejszym potępieniem niż ta pierwsza forma. Nie oznacza to, że każdy Amerykanin świadomie uciska Czarnych, nie musi tego robić, bo instytucjonalny rasizm był celowo podtrzymywany przez strukturę władzy i przez obojętność, bezwładność i brak odwagi ze strony białych mas, a także drobnych. urzędników.” ¹⁵
Kontynuuje:
„Kiedy biali terroryści zbombardują czarny kościół i zabijają pięcioro czarnych dzieci, jest to akt indywidualnego rasizmu, powszechnie ubolewany przez większość grup społecznych. W tym samym mieście, Birmingham w Alabamie, 500 czarnych dzieci umiera każdego roku z powodu braku odpowiedniego pożywienia, schronienia i opieki medycznej, a tysiące kolejnych jest niszczonych i okaleczanych fizycznie, emocjonalnie i intelektualnie z powodu ubóstwa i dyskryminacji w stosunku do czarnej społeczności. Jest to funkcja rasizmu instytucjonalnego” ¹⁶
Jest trochę niejasności w używaniu terminu „rasizm instytucjonalny” w tej pracy i w innych definicjach, które pojawiły się w późniejszych czasach. Racialequitytools.org definiuje „rasizm instytucjonalny” jako „systematyczną dystrybucję zasobów, władzy i możliwości w naszym społeczeństwie z korzyścią dla osób białych i z wykluczeniem osób kolorowych”. ¹⁷ Problem polega na tym, że zamiary uczestników w żadnej instytucji nie zostały wyjaśnione. Należy tu dokonać rozróżnienia między oczywistymi uprzedzeniami ze strony osoby lub grupy (tj. Ku Klux Klan) a niezamierzonymi lub nieświadomymi sytuacjami, które prowadzą do wyników na korzyść jednej grupy kosztem innej.
Mówiąc zwięźle w tym sensie, rasizm systemowy najlepiej definiuje się jako „rasistowskie skutki występujące bez rasistowskich zamiarów”.
W rzeczywistości, linia pomiędzy nimi jest bardzo zamazana. Jak stwierdzono wcześniej w tym artykule, wszelki rasizm ma charakter systemowy. Członkowie KKK nie obudzili się pewnego dnia, bez wcześniejszych wpływów (uwarunkowań) i zdecydowali się nienawidzić czarnych. Rodzinne zachowania i kulturowe doświadczenie, które przejawia takie uprzedzenia, jest procesem systemowym. Gdzieś jest ten łańcuch przyczynowości, stojący za systemowym rasizmem przejawiającym się bez wątpienia w rasizmie jawnym. Ważne jest również, aby wyjaśnić, w jaki sposób używane jest słowo „rasizm”, ponieważ kontekst systemowy zmienia sposób, w jaki większość ludzi je rozumie. Chodzi o nieproporcjonalną szkodę dla pewnej grupy etnicznej, którą można zaobserwować konsekwentnie, wynikającą z reakcji łańcuchowych w społeczeństwie, których nie można powiązać tylko z wyraźnym, złośliwym nastawieniem.
Zrozumienie, jak to możliwe, że instytucje społeczne mogą systematycznie wywoływać ucisk i przemoc na czarnej społeczności, bez złych zamiarów, jest krytycznym rozróżnieniem, ponieważ rzuca światło na to, jak ukształtowało się społeczeństwo.
Weźmy na przykład kryzys Covid19 i nieproporcjonalne szkody, jakie wyrządził społeczności czarnej i mniejszościowej w przeciwieństwie do społeczności białej.
W niedawnym sondażu przeprowadzonym przez Robert Wood Johnson Foundation, dysproporcje w czterech największych amerykańskich miastach wykazały wysoki poziom nieproporcjonalnych szkód w społecznościach czarnych i mniejszościowych.
W Houston 81% czarnych gospodarstw domowych zgłosiło poważne problemy finansowe; 69% w Chicago; 62% w Nowym Jorku i 52% w Los Angeles. ¹⁸ W Houston, podczas gdy 63% ogółu gospodarstw domowych zgłosiło poważne problemy finansowe podczas pandemii, 34% było białych, a 81% czarnych - to wyraźna różnica. Ten wzorzec jest ogólnie spójny, włącznie z tym, że więcej chorób i śmierci dotyka czarną społeczność w całym kraju, w przeciwieństwie do białej społeczności. Raport z mają odnotował, że prawie 23% zgłoszonych zgonów Covid19 w USA to Afroamerykanie, mimo że czarnoskórzy stanowią w przybliżeniu tylko 13% populacji Stanów Zjednoczonych. ¹⁹ Same przypadki infekcji, jak odnotowano w lipcu, pokazują 23 na 100 tys. białych zostało zarażonych, w przeciwieństwie do 62 na 100 tys. czarnych - prawie 3 razy więcej. ²⁰
To nazywa się „przemocą strukturalną”, a przemoc strukturalna jest integralną częścią zrozumienia natury rasizmu systemowego, jeśli chodzi o rozbieżności w zdrowiu publicznym. Jak wspomniał wcześniej Carmichael, gdy mówi: „… 500 czarnych dzieci umiera każdego roku z powodu braku odpowiedniego schronienia i placówek medycznych, a tysiące kolejnych jest niszczonych i okaleczanych fizycznie…” to, o czym właściwie mówi, to przemoc strukturalna, która oznacza „przemoc, której można uniknąć, wynikającą z instytucji i struktur stworzonych przez człowieka”. Jest to wszechogarniająca szkoda pośrednia. Z punktu patrzenia jednostki mamy tendencję do myślenia o przemocy jako o bezpośrednim związku międzyludzkim, a nie o wyniku systemowym, który maskuje jej pierwotne źródło.
Norweski socjolog i matematyk Johan Galtung, na którego duży wpływ wywarł Gandhi, formalnie wprowadził termin „przemoc strukturalna” w 1969 roku i od tego czasu obszernie o nim pisał. ²¹ W swojej pracy określił Gandhiego jako „strukturalistę”, stwierdzając:
„[Gandhi widział] konflikt w głębszym sensie jako coś, co zostało wbudowane w struktury społeczne, a nie w osoby… Kolonializm był strukturą, i kasta była strukturą; obie struktury wypełnione osobami wykonującymi swoje obowiązki zgodnie z ich rolą lub statusem… Zło tkwiło w strukturze, a nie w osobie, która wykonywała swoje obowiązki… Wyzysk to przemoc, ale jest całkiem jasne, że Gandhi postrzega to jako relację strukturalną bardziej niż zamierzone zło wyrządzone niewinnym ofiarom przez złych ludzi. ” ²
Jest to sposób myślenia, dzięki któremu można zrozumieć pełny obraz tego, co nazywamy „rasizmem systemowym”. Gdybyśmy spróbowali nakreślić złożone synergie, które utrzymują wzorce ucisku czarnych grup i krzywd, czy to bezpośrednich, czy pośrednich od czasów niewolnictwa, moglibyśmy ogólnie dojść do czterech podstawowych, krzyżujących się czynników: ekonomicznych; historycznych; prawnych i kulturowych. Jednak trzeba pamiętać, że faktycznie, jest to synergia, czyli wzajemne współdziałanie tych czynników. Czynniki ekonomiczne, historyczne, kulturowe i prawne łączą się w dynamiczny rozwijający twór, którego kulminacją jest system ucisku, który widzisz dzisiaj.
Jak już wspomniałem, początki podziałów rasowych i uprzedzeń w USA tak naprawdę zaczęły się od legalnej(prawnej) konstrukcji rasy, służącej usprawiedliwieniu istniejącego niewolnictwa pod pozorem niższości Czarnych. To z kolei przejawiało pewien rodzaj systemu kastowego, w którym biała społeczność, szczególnie biedna biała społeczność, mogła czuć się lepsza od czarnych, gdy walczyli o pracę w okresie po niewolnictwie, ponieważ prawo uważało ich za bardziej godnych niż czarnych.
Nie jest trudno, na podstawie samego kontekstu wpływu kulturowego, zrozumieć, w jaki sposób przenoszenie uprzedzeń z rodziny na rodzinę i ze społeczności na społeczność mogła nastąpić na przestrzeni pokoleń, wraz z rozwojem mitu. Ponadto wiele dziesięcioleci segregacji prawnej w czasach Jima Crowa dodatkowo potęgowało problem z powodu braku integracji na rzecz białej wyższości i preferencyjnej białej siły roboczej. Kiedy połączysz te czynniki kulturowe, które są konsekwencją czynników prawnych, które są konsekwencją czynników ekonomicznych, patrząc na połączoną trajektorię w czasie historycznym, zaczynasz zdawać sobie sprawę z dynamiki systemowej i jej siły.
Co więcej, głównym powodem, dla którego systemowy ucisk Czarnych i antagonizm rasowy trwają do dziś w Stanach Zjednoczonych, jest to, że silnik, który go stworzył i pcha naprzód, jest nadal na swoim miejscu. Jako analogię wyobraźmy sobie pociąg, który symbolizuje amerykański rasizm, zbudowany w okresie skrajnego niewolnictwa i wprawiony w ruch po torze. Paliwem, które utrzymuje ten pociąg w ruchu, są nierówności społeczno-ekonomiczne. Pociąg mógł odjechać daleko od swoich początków, ale mechanizmy, które go napędzają, pozostają. Po raz kolejny odnosi się to tak samo do stosunków społecznych w USA, jak do innych krajów o podobnej historii.
Wpływ ekonomiczny ma kluczowe znaczenie.
Inną cechą, która dodatkowo podkreśla ekonomiczny kontekst współczesnych uprzedzeń, jest sposób, w jaki system władzy w USA przyjął to napięcie, aby odwrócić uwagę od innych problemów społecznych, takich jak sama bieda. Zamierzony czy nie, antagonizm między białymi a czarnymi służy zachowaniu wojny klasowej, w której bogaci dominują nad biednymi, jak wspomniano wcześniej.
Cytując dr Martina Luthera Kinga w odniesieniu do okresu powojennego:
„Segregacja rasowa jako sposób na życie nie powstała jako naturalny skutek nienawiści między rasami bezpośrednio po wojnie domowej. Nie było wtedy żadnych praw segregujących rasy… segregacja ras była w rzeczywistości strategią polityczną zastosowaną przez… Południe, aby utrzymać masy Południa Ameryki podzielonymi, a południową siłę roboczą najtańszą w kraju. Widzicie, łatwo było utrzymać biedne białe masy pracujące w latach, które nastąpiły po wojnie secesyjnej, za płace bliskie głodu. Przecież gdyby biedny biały robotnik z plantacji lub młyna był niezadowolony ze swoich niskich zarobków, właściciel plantacji lub młyna tylko zagroziłby, że go zwolni, zatrudni byłych czarnych niewolników i zapłaci mu jeszcze mniej. Tym samym płace na południu utrzymywały się na niemal nieznośnie niskim poziomie. ²³
Jak to jest dziś powszechne, z ksenofobią i uprzedzeniami międzygrupowymi obecnymi nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, utrzymywanie biednych ludzi w walce między sobą o zachowanie systemu władzy i rządzących jest zawsze obecne.
Zamiast dostrzec powód, w kwestionowaniu samego systemu władzy, i szukaniu zmian na najwyższym poziomie, po to, aby zmniejszyć destrukcyjną nierówność ekonomiczną, to powierzchowne postrzeganie wywołuje w nas strach przed obcymi lub obcokrajowcami. Te walki wewnętrzne odwracają uwagę od rzeczywistych problemów systemowych i strukturalnych. Jest to nadal powszechne w dzisiejszych czasach. Prezydent Donald J. Trump uczynił tę taktykę częścią swojej platformy, z ksenofobicznymi i grupowymi inicjatywami, takimi jak budowanie murów, zakazy dla muzułmanów i tak dalej.
Teraz, wracając do stosunku prawnego, zainteresowanie kontrolowaniem czarnej populacji w warunkach odejścia od niewolnictwa było oczywiste. Do czasu wprowadzenia praw Jima Crowa pod koniec XIX wieku, segregacja służyła temu środkowi, zamykając czarne społeczeństwo na pewnych obszarach, skazanym na miażdżącą biedę i konsekwentny ucisk polityczny i ekonomiczny.
Takie społeczności były łatwo i rutynowo prześladowane przez system sądowy kontrolowany przez białych, który przyznał bardzo niewielu czarnym naprawdę znaczących praw. Zanim aktywiści zdołali wymusić złagodzenie bezpośredniego prześladowania prawnego do połowy XX wieku, usuwając wszelkie bariery prawne na papierze, już wyrządzone szkody socjologiczne były znaczne. Tutaj masz dużą, dotkniętą biedą mniejszość, odizolowaną w biednych regionach o ograniczonych możliwościach ekonomicznych. Nie tylko utrzymywał się bagaż kulturowy z pokoleń białego ucisku, ale także społeczność czarnoskórych musiała stawić czoła wewnętrznej destabilizacji z powodu braku podstawowych środków.
Ta mapa HOLC Maconu z lat 1930 pokazuje “niebezpieczne” dzielnice na czerwono.
W latach siedemdziesiątych doszło do silnego oburzenia i ogólnego zamieszania. Wyczuwając to, paranoiczny establishment polityczny skierował się ku polityce dalszej kontroli czarnej społeczności. Szef sztabu Richarda Nixona, H. R. Haldeman, zauważył w swoim dzienniku, że Nixon ma wysoce rasistowskie poglądy. Napisał, że Nixon „podkreślał, że trzeba zmierzyć się z faktem, że cały problem to tak naprawdę czarni. Kluczem do sukcesu jest opracowanie systemu, który to rozpoznaje, jednocześnie nie ujawniając tego. ”²⁴
Nixon słynie z rozpoczęcia wojny z narkotykami w 1971 r., która została ostatecznie eskalowana przez Ronalda Reagana w latach 80., a następnie przez Billa Clintona w latach 90., co spowodowało ogromny, nieproporcjonalny wzrost aresztowań Czarnych i ogólnie uwięzionych mniejszości z niższych klas.
Obecnie większości poważnych badaczy trudno postrzegać początki amerykańskiej wojny narkotykowej jako coś innego niż wojna, potajemnie zakorzeniona w polityce, walcząca z czarną społecznością, klasą niższą i ogólnie z wywrotową młodzieżą kontrkulturową. Nie oznacza to, że wojna narkotykowa była całkowicie I celowo ukierunkowana. Jednak łatwo jest zobaczyć, jak decydenci polityczni mogliby znaleźć sposoby na usprawiedliwienie takich działań w sposób eufemistyczny, z myślą o kontroli społecznej i systemowym ucisku wyraźnie tkwiącym w ich głowach.
Podsumowując, system prawny przekształcił się z bezpośredniego ucisku rasowego w bardziej pośredni, skupiając się na skutkach historycznych i obecnych nierówności społeczno-ekonomicznych, a nie na konkretnej grupie. Pomiędzy drakońskimi przepisami dotyczącymi narkotyków I efektami destabilizacji ubóstwa i deprywacji w czarnej społeczności, organy ścigania mogły z łatwością wypełnić swoje przyjęte normy aresztowań. Profilowanie rasowe nie musi być polityką policyjną, kiedy wszyscy policjanci każdego dnia widzą, że jest to przestępstwo mniejszości.
Policjanci uwarunkowani są tak, aby kojarzyć czarnoskórych ludzi z zachowaniami przestępczymi. To powierzchowne skojarzenie może być w dużej mierze nieświadome, w ten sam sposób, w jaki biała społeczność zaczęła kojarzyć młodego czarnego mężczyznę z przestępczością z powodu dziesięcioleci stronniczych portretów w mediach. Pamiętam to z pierwszej ręki jako dziecko, oglądając wiadomości telewizyjne w latach 90., z powtarzającym się obrazem młodego czarnego mężczyzny aresztowanego pod wpływem narkotyków lub za kratkami. Faktycznie, dzisiaj doszedłbym do wniosku, że najbardziej stygmatyzowanym i wrażliwym podmiotem w Stanach Zjednoczonych jest młody czarny mężczyzna w wyniku tego systemowego procesu rasizmu.


lub
< powrot do czesci 1>
submitted by luke_osterdam to u/luke_osterdam [link] [comments]


2020.05.02 19:10 Urtah_bebg Uszatestreszczenia [14-27.04.2020]

Itam itam znowu sejsony #uszatestreszczenia czyli porcja nimformacji dla was wizowie i fani tego typu. Steszczenia z [14-27.04.2020]. Mam trochę wolnego, więc poświęcam też trochę czasu dla was wizowie i fani, żeby zrobić kolejną porcję steszczeń. Liczę, że jeszcze z miesiąc i uda mi się wrócić do co tygodniowej serii bebg! Reszta powinna być jutro bebg.
Sekcja TLDR na końcu.
[14.04.2020]
 1. COS DLA WIDZOW BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=RKESRr3QAew
- jak wizisie widzowie, ludzie boją się wychodzić z domu, bo na zewnątrz puszczają "przeboje" uszatego rapera ze zgierzu bu ha ha
**3.5/6 harnasi** a takie miłe na początek
 1. INFORMACJA DLA WIDZOW BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=aQ4bLmG-VNc
- pokaz kanału ofisjanego na wypierdzianym netbuku
- zgłaszajcie kanały podszywające, bo nie będzie strymu
- pokaz opcji usuwanie/ukyrwanie kanału
- wizsie wizisie? Można przenieść kąto na kąto matki
- nie włącza mateu zarabiania, bo prasuje to się ma, po kiego grzyba włonczać anołaśnie
- pitolenie o ukrywaniu kanału (przez kanały podszywające)
- pratronajs prawie gotowy, ale nie ma czasu dokońćzyć
**2/6 harnasi** robić reklamę kanału poprzez pokazywanie kanału na netbuku to tylko uszok tak potrafi
[15.04.2020]
 1. SPRAWIE SEBASTIANA SZWEDA BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=KfDKsS1u6SA
- co somdzi mateu o sebastianie wszwedzie?
- khyy sprawie żartu sebastiana, że niby ma korowirusa
- tajge by nigdy takiego żartu nie zrobił (https://www.youtube.com/watch?v=0pHCS1D50NI tu udaje, że zaatakował go wirus, a potem pierdoli o maskach)
- nie ma co się słuchać kolegów czy to warte świeczki
- sebastian wszwed spiął się do niego po drugiej wigilii, bo mateu ma większe przebicie nisz sebastian wszwed
- meteorologiczny melyn o padającym akat śniegu
- nie ma co palić za sobą mostów, a sebastian wszed się sam spalił
- pozdrowienia dla krytykniekrytyk znany jutuber co wchodzi na premiery
**3/6 harnasi** akat tak się zastanawiam czy sebastian wszwed rzeczywiście nie jest głupszy od uszatego benc
 1. JUZ JESTEM DAWNO PO PRACY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=uK8Pc-2auRk
- jak sięwam podobał pokaz sprawie pokazu kanału i patronajsa, którego nie ma czasu zrobić benc?
- mateu dawno po prasy, bo go zwolnili bu ha ha
- sektor subów
- bądźcie mondżejsi od tych pajaców i debyly co was kręcą
- mateu nie zależy na pieniondzach i nie ma donejtów, czeba popłostu chcieć
- byli szarymi ludźmi a teraz? (melinami bu ha ha)
- mateu został dominowany przez wuwunia do zrobienia wszystkich zaległych pozdrowień, ale to według goblyna nie jes czelen tylko od tego zaczońć droczenie z kumorkiem
**3/6 harnasi** czeba być cfany jak uszok, żeby nie zrobić czelenu od wuwunia
 1. PO PRACY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=02ZpSgXIGm4
- uszok wraca z parsy do domu + meteorologia
- pitolenie o zgłaszaniu podszywających się kanałów i papeżów
- ci, którzy się podszywają próbują podlizać się pod fejm
- największe zagrożenie korowirusem w nowym jorku, nie jedźcie tam wizowie
**2.5/6 harnasi** dwie lewe ronczki nie wie, że granice zamknięte bu ha ha
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=_BxqtMhMuE4
- małpa krenci spynerem
- ziś strym wyjątkowy z niespodzianką, jaką? Anołaśnie
- o zgłaszaniu kanałów fejkowych
- mateu rybka, że luiza ma już więcej subów od niego bu ha ha
- z 38 minut mateu aż 15 minut czekał na was wizowie..
- unmopsing paczki od kfyntotefau co jes flagą i daje podarki uszatemu: "jestem bogiem" na poctawie paktofoniki, zegarek, maseczki, papierowe kubeczki, końcówka perfu-um, perfu-uumy jaguar, pocztówka, książka kinga, wisiorek jaksięmówi baletnica, kolejny zegarek, bransoletki, zestaw typu popierdolec do ajpoda, stopery, przewodnik po Grecji, kolejny King jojland, portfel i połamane słuchawki
- nie będzie sztaby z azbetem, bo to śmieć totany
- dalekim ukiem omijać takiego śmiecia
- tajge nie ma głowy teraz do patronajsa i paczkomatu
- azbet to człowiek nieufny
- som barzo zadowoleni z paszki
**2.5/6 harnasi** oguni nie najgorszy strym, bo klasyczny unmopsing i fafluny w kierunku azbeta, ale 15 minut absolutnie nic się nie działo benc
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=iadtg5LMTJE
-jak się wam podobał pokaz paszki od kfynto?
- z kwynto jest sztaba, a z azbetem nie będzie bo ma coś z deklem
- pitolenie o pogodzie i maskach
- tajge lub nas tylko nie tych co obrażają i plotkują
- oni sami z siebie pokazują frajerami
- odzywajcie się sprawie pozdro, bo to wasz obowiązek przypominać bu ha ha
- o azbecie, że to gamoń i że schował kanał nie usunął
- azbet to frajer co poleciał na dno
- pitolenie o tym samym co zwykle, czyly kradzież pieniendzy z donejtów
- meble azbet kupił gówniane i tańsze
- powinny być jeszcze dwaipuł koła
- jakby przywalił azbetowi w zęby to by mu okulary spadły z głowy
- terminator uszaty nie chce popłostu uaktywniać siły, żeby nikogo nie zabić XD
- raz prawie komuś urwał szczękę
- dla mateu jes głupotą wpuszczaćdo marketu po jednej osobie
- tajge nie przechodził chyba dżumy
**4.5/6 harnasi** daje dość wysoko, mimo że długi gniot, bo naprawdę dawno nie było choć w połowie takich faflunów jak tu! A mitomania terminatorska? Łoooo baben
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=IYmcWbYoV8U
- meteorologia wiatrowa
- zapowiedź dalszej walki o sebny przyczysk jutuberski, czeba walczyć a nie być mienczakiem w żysiu
- nie ma donejtów u uszoka, bo pieniondze to nie wszystko
- uszok bulwersuje się, że ktoś śmie pytać ciągle o patronajsa bu ha ha
- kwiecień plecień trochę lata trochę zimy
- chyba za dużo strimów dla was dziś wizowie
- niedługo urodziny kobry
**2/6 harnasi** nuda wizowie, czeba być nudziarzem w żysiu jak uszok benc
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=lDv1YPBqljg
- za dużo strimów, więc kolejny strym z obiadu
- pokaz spyneru i ostrzenie nożu
- sektor starania się, a wy co robisie dla mateu?
- jak nie wiecie co robić z rękami to można kręcić spynerem jednym palsem
- czeba mieć głęęęboko w dupie tych co robią prowokasje inerzeszy
- sprawie mandatów za brak maski – 500 zł a potem czydzieścitysiency ło baben
- nie ma czasu mateu na interesowanie się korowirusem
**2/6 harnasi** nuda obiadowa
[16.04.2020] – brak gniotów?
[17.04.2020]
 1. DZIĘKUJĘ ZA SUBY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=Z9FwIt07a7Q
- uszok w masce wrasa z prasy do domu
- mateu nie jes przyzwyczajony do noszenia maski, posrane to jes dla niego, że czeba nosić
- ktoś zgadł kiedy kobra ma uroziny? Jak ktoś dobrze trafi to może bendzie strym
- szybki frystal o byciu gansterem
**2.5/6 harnasi** pieszy gniot w masce benc
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=Q-b7kZAYLG0
- podróż na drugą posesję a nie do domu z pitoleniem o maskach
- ma głęboko w dupie hejterów
- sprawie czelenów, czeba się nad tym zastanowić, żeby krzywdy sobie nie zrobić
- nikt nie pobił czelenu szprajt i banan, to jes popłostu rasa ludzka organizmu
- jak się nagazujecie to jes bękniecie, a z bananem nie ma możliwości odbić odbicie wizisie
- sprawie pozdro i kanałów podszywających się
**2.5/6 harnasi** mądrości mateu o rasie ludzkiej organizmu
 1. Odpowiedź Tigera na czelen Giksa -> https://www.youtube.com/watch?v=ZahNbrqgg2g
- a be ce de eef gie ha i jot ka... dalej tajge nie wie bu ha ha
**4/6 harnasi** uszok to nieuk i ma dwie lewe ronczki! Bu ha ha
[18.04.2020]
 1. BARDZO WAŻNA INFORMACJA BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=2o1gGtk9z8c
- ważna nimformasja, że ktoś włamał mu się na martwy kanał tiger bonzo ofisjal i teraz nazywa się tiger bonzo tefau jako podszywający się
- jego ofisjalny to jes ten co ma prawie dwa tysionce subów i nie robi donejtów
- kanał ten martwy będzie zgłaszany do administracji jutuba
**2/6 harnasi** tak ważna nimformasja, że spadłem z krzesła
 1. ODPOWIEDŹNA CZELEN OD GIXA BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=iqBwFDsYmp0
- odpowiedź na czelen gixa ofisjalnie, czyly robienie z siebie idioty i powiedzenie alfabetu tylko do litery K XDD
- każdy nie pamięta
- tego się nie używa i nie pamięta XD
- ma nadzieję, że zaliczone
**5/6 harnasi** jaki to jes błazen to ja nie mam pytań xDD
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=aPlrs2eei2Y
- ktoś dostał już karę grzywnom za nienoszenie maski?
- nie wie czy zaliczony jest czelen od gixa, ale czeba być tfardzielem nie mienczakiem
- powtórka o kanale o martwym, który został podpierdolony
- osochozi z filmikiem kwinto tefau? Troszkę popił sobie wczoraj i obraził kobrę i mateu
- czelen dla kwinto, żeby zrobił sprostowanie (nie wiem co to za filmik był)
- oczyszcz się kwinto od głupich zachowań
- ziś akat ma wolne + meteorologia
- ktoś w tle krzyknął "tajger?", ale mateu podkulił ogon i zignorował
**2.5/6 harnasi** taki gniotostrym o niczym szczególnym, bardzo dużo w kierunku kwinto, żeby zrobił sprosotwanie
 1. KARA OD GIXA BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=Dk-TL_K7WQA
- dostał od gixa karę, żeby zjeść cytrynę
- goblyn mieli paszczą tę cytrynę jak jakieś zwierze bu ha ha ha
**4.5/6 harnasi** zawsze jes śmiesznie jak go ekipa od wuwunia lekko upokarza bu ha ha
 1. KARA OD WUWUNIA BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=86QBtk_7MqM
- lekkozmęszony dostał karę od wuwunia, by się pokłócił z nim mateu, bo ogarnął tradycyjną już "ponad połowę" pozdrowień XD
- od zera do stu ma liczyć z zamkniętymi oczami
- prawie mu się styki w mózgu popaliły
**2.5/6 harnasi** niestety się nie pomylił nasz młody einstein
 1. BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=DDbrM2PevSg
- niby zrobił kwinto tefau sprostowanie, zaliczony czelen
- mateu tesz był głupi i nagrywał kiedys filmiki po pijaku (już nie, tak? XDD)
- tajge rozumie, że lubi się kwinto napiś
- kwitno psuje sobie opinie swojej rozinie
- nie pij tyle, bo usiądziesz i będziesz lizał ziemię
**3/6 harnasi** pijok hipokryta bu ha ha
 1. TIGER RYMUJE BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=QUf8Pj6gngE
- frystal o przekazie międzywierszami i meteorologii
- ziś niedziele, więc każdy na kasu jeździ
- zrobił już kary od gixa i wuwunia, jeszcze musi zrobić o boneza
- będzie specjalny odcinek na dwatysionce subów
**2/6 harnasi** gniot nimformasyjny o niczym
[19.04.2020]
 1. COŚ SOBIE KUPIŁEM BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=BY7ki8LXVkw
- pokaz wyciągniętego z koszu powerbanku
- jak wizisie śmiga
- pieniondze to nie wszystko, ale jak się prasuje to się ma
- pokaz kabla uesbowskiego
- dalsza walka o przycisk sebny jutuberski
**2.5/6 harnasi** kiedy pójdzie powerbank do blombardu? Benc
 1. ROBIĘ OBIAD WIDZOWIE BEC DZIĘKUJĘ ZA SUBY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=rUiaIKhagtc
- ziś tajge robi obiad w porze obiadowej
- bendzie dwugodzinny strym na dwatysionce subów ło baben...
- sprawie kwynto tefau i sprostowania, czelen na drugie sprostowanie
**2/6 harnasi** ziew
 1. ODPOWIEDŹ NA CZELEN OD SOWY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=m4buZwmicsc
- mateu dostał czelen na nagranie gniota bez użycia słów "ło baben" "astalawista" i "tego typu"
- historia poznania z sową i dysów na sowę
- dysami zakręcili sobie fejm
- spominki z wigilii pieszej
- spominki sprawie spięcia z wuwuniem z dupy wyjentym, to była tylko gra pod fejm
- to sowa pieszy się spiął do mateu po tym jak nagrywał piesze kowery
**2.5/6 harnasi** czelen chyba zaliczony, a gniot spominkowy
 1. I JAK BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=7d7GTMm-XP4
- odpowiedział na czelen sowy, a wy mówiliście, że penknie
- teraz może mówić ło baben tego typu, zatkało was kakało?
- sprawie pozdro, ziś około 19 będzie ogarniał, ale dalej zamawiajsie
- meteorologia i czy zaliczył czelen wizowie benc
**2/6 harnasi** ziew
 1. WAŻNA INFORMACJA DLA WIDZOW BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=39PFzvOhPAQ
- chyba lekki harnaś był grany pod maską bu ha ha
- tego sztryma co miał być na dwa tysionce skrybów przekłada na jutro po prasy
- musi jechać coś załatwić jeszcze, coś ważnego (harnaś bu ha ha)
**4/6 harnasi** przyjemny gniocik, po małym harnasiu, w którym mateu się tłumaczy
 1. KARA DLA SOWY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=lpqiLYK7R8M
- pijany uszok daje karę dla sowy, który nie rozwiązał się z umowy ruszania uszami
- pokaz ruszania uszami uszoka
- ciężkie do zrobienia, ale czeba chcieć
- kara dla sowy – pompki na pięściach
- terminator nie czujący bólu robi pompki na pięściach i zasapał się
- czelen na dziesięć takich pompek
**4.5/6 harnasi** nowy rodzaj czelenokary i pijony uszok? Aż sama się gęba cieszy wizowie beeeenc!
[20.04.2020]
 1. WRACAM Z PRACY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=vMsNZl5bTU0
- oj męszenie kacusia i wracanie z prasy do domu
- pytasie się (ta jasne) czy wygodnie się prasuje w masce – nie
- meteorologiczny melin
- marzy się tajgerowi, żeby się położyć (bo główka boli po wczorajszych harnasiach bu ha ha)
- narzekanie na maski ciąg dalszy...
- plusem suszy jes to, że wszystko rośnie, ale poczebna jest woda
- po kiego grzyba nosić maski skoro w telewizji mówią, żeby siedzieć w domu
**2.5/6 harnasi** niby fajne męszenie kacusia, ale jak tajge pierodli o maskach to widać, że w jego głowie jest tylko jedna szara komórka i zaprogramowana jest tylko na harnasie, czeleny, frystale i opierdalanie się benc
 1. KARA DLA SOWY BEC DZIĘKUJĘ -> https://www.youtube.com/watch?v=jSNZomqB_t4
- sowa poprosił o inny czelen, bo z jakiegoś powodu nie może zrobić
- mateu się zgodził i zmienił karę na wypicie łyżeczki oleju z pieprzem
**2/6 harnasi** niestety, tajge po alkoholu wymyśla lepsze czeleny i robi lepsze gnioty benc
 1. SMACZNEGO WIDZOWIE DZIĘKUJĘ ZA SUBY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=zSt27iUyMFg
- będzie zaraz robił obiad spagetti z sosem tego typu
- strym dziś około osiemnastej
- sprawie pozdro, że ogarnie
**2/6 harnasi** kutkie nimformasje
 1. WAŻNA INFORMACJA DLA WIDZOW BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=pZGNLa20DeU
- informasja dla was widzowie ważna
- miał być strym o gozisie osiemnastej, ale czeba przełożyć, bo jes na mieście (pijony)
- został ściągnięty do roboty do rowu, gdzie musiał wychylić dwa harnasie i dopiero wrasa do domu
- takie jes żysie wizowie, trudno się mówi
**4.5/6 harnasi** zawsze bawi, jak akat harnaś potrafi w pracy zmienić plany
[21.04.2020]
 1. PO PRACY BED HD -> https://www.youtube.com/watch?v=Zg71zL8zJPQ
- męszenie kacusia i zapowiedź dziś stryma oraz w ciągu najbliższych dwóch dni pozdrowienia bu ha ha
- am sory za wczoraj, że był ściągnięty wczoraj na posesję
- tajge jes młodym i obrotnym człowiekiem i poprosili go, żeby ogarnął
- meteorologia – cieplutko jes
- tajge izie do przodu, w tym konkretnym wypadku do pszodu o dwa przystanki
- nie wiadomo kiedy się od nas koro wirus odklei
- u nas jes od dupy strony prawo, wirus był od stycznia a w mediach cisza
- szczepionka ma być za rok (tutaj umysł uszoka nie jest w stanie zrozumieć, że tego nie można zrobić w dniu powstania wirusa xd)
- mateu nie pójdzie na wybory, bo coraz to nowe to rządy to coraz bardziej do ruiny nas prowadzą
 1. INFORMACJA DLA WIDZOW BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=1El31i-89OE
- pijony uszok strym z 18-18:30 przekłada na 19:30, bo akat ściągnięty został na chwilę do pracy
- sory za opsuwę, wszystko przez ten wirus (harnasiowirus beng)
**3.5/6 harnasi** znowu przekładanie taki jes żywot żysia bu ha ha
[22.04.2020]
 1. PO PRACY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=FnYlYj9DhC0
- oj mateu kolejny dzień z rzędu wraca z harnasia yyyy z pracy do domu bu ha ha
- wrasa do domu zjeść obiad z kolacją czy tam podwieczorek
- jakby się nie udał zisiaj stryma to juto będzie, bo akat wolne w grafiku bu ha ha
- nie zawsze popłostu ma czasz
**4/6 harnasi** bu ha ha akat w grafiku już każdy dzień wolny co nie mateu bu ha ha
[23.04.2020]
 1. PO PRACY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=B6JbVH1CrbA
- ładna pogoda, ale wiaterek chłodny
- wrasa z prasy do domu
- musi ogarnąć tego patronajsa, bo co rusz musi do pracy jechać na harnasia bu ha ha
- nie wie kiedy stryma zrobi, bo ma obowiązki w domu i prasę
**1.5/6 harnasi** nuda nimformasyjna
[24.04.2020] – brak gniotów?
 1. PO PRACY BEC DZIĘKUJĘ ZA SUBY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=LLID1iRkFMw
- pytasie się czy założył patronajsa – tak, tylko czeka dwa dni robocze na zaakceptowanie celu, czyly komputer na strymy i recenzje gier
- od wtorku będzie choził na popołudnie, czyly wykrętka na nagrywanie gniotów w ciągu dnia, bo nie ma prasy i nie chce się przyznać
- niby ma 3 posesje, ale jedna tylko na 20 minut (rów, gdzie obala harnasia_
- zisiaj w końcu będzie strym, ale nie powie kiedy, bo każdy zlewa jak zapowiada i będzie spontanicznie
- pitolenie o szczepionce i że powinna być już w styczniu... po co siać panikę? + pitolenie o segregacji śmieci
**1.5/6 harnasi** deja vu, czyli pitolenie głównie o korowirusie i segregacji śmieci i przyzwyczajeniu. Nie da się tego słuchać
[25.04.2020]
 1. BEC DZIĘKUJĘ ZA SUBY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=kMkr8pYb858
- pokaz mebli w kuchni z filtrem uchwytów
**3/6 harnasi** gniot lepszy niż ciągle pitolenie o tym samym benc
 1. NASZ KOT RAMBO BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=Mv8-UXirXtA
- kot rambo szczotkowany przez kobrę
- kot zrzuca sierść z zimowego na letnie
**2.5/6 harnasi** rambo mruczy a melin mlaska ozorem przez 4 minuty
 1. INFORMACJA DLA WIDZOW BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=RXhDB_v2ngc
- ziś wolne, od wtorku na popołudniu i nie będzie miał już jak ogarniać pozdrowienia
- patronajsa założył, teraz czeka na werykację
- będzie na żywo strym z kupna celu, czyly komputer lub laptop do grania
**1.5/6 harnasi** nuda straszna nimformasyjna
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=yejYf_kDSgc
- strym na dwa tysionce subów spontanicznie, żeby nie było, że olewa was wizowie, wcześniej nie mógł bo był zajęty (pisiem bu ha ha)
- będą jeszcze fane czeleny, ale tak wszystko na od razu
- nie będzie donejtów, pitolenie, że donejty zjebały im opinię
- zostawcie sobie pieniondze na czarną gozinę, anołaśnie, sprawie pozdro zamawiajcie dalej bu ha ha
- na obiad kluski z sosem
- nie zawsze ma czas, ziś wrzucał fylmyky wcześniej zmontowane
- kobra nie była zazdrosna o blondyne z tiop gniot, nie wiadomo kiedy tiop wrósi, bo jes koro wirus i w masce się ciężko gada bu ha ha
- czelen dla was na siedemdziesiontdwie goziny polegają na udostępnianiu kanału, nagroda jaka? Otojespytanie wkurtce się dowiecie
- o rambie, że żyje i jes brązowo czarno biały benc
- nie wie kiedy ogarnie pozdrowienia, musi jeszcze odpowiedzieć na czelen boneza bu ha ha
- o werykacji patronajsa + o hejterach, że ma ich w dupie
**2.5/6 harnasi** a taki tam strimek, w sumie nie najgorszy
 1. PO OBIEDZIE BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=Ey242qNOgRE
- o czelenie na subowanie i udostępnianiu kanału dla was
- ktoś trafi kiedy kobra ma uroziny?
- tajge kupił kobrze na urodziny przenośną szufladę bu ha ha
- barzo fana rzecz przydatna
- jak nie zrobicie czelenu to będzie dla was kara wizowie
**2.5/6 harnasi** dostać prezent od mateu to jak przegrać z rakiem bebg
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=bVaEU3tnKw0
- lekkozmęszony strym, mateu nie wie czy jeszcze dzień dobry czy już dobływieczół bu ha ha
- chyba każdy ma w dupie czelen mateu zauważył
- fa fachtem kutki strym, bo będzie jeszcze ogarniał wam pozdrowienia – nie macie prawa nazywać go oszustem ałaśnie
- tajge mimo że sobota musiał coś załatwić (dwa harnasie w rowie) takie jes żysie wizowie
- znowu sektor o donejtach i zjebaniu opinii, nerwica was bierze, że nie możecie dojebać tajgerom bonzo khyyy
- męszenie rambusia, rambo lubi podobno się bawić piłeczkami ło baben
- nie każdy wie, że kota się kąpie awizisie (podobno tajge myje się w wodzie po kocie bu ha ha)
- tajge jes zawsze gurą, ale gurą się pisze przez u kreskowane, inaczej u zamknięte górą bęnc
- sprawie czelenu dla was i szasunku, on nie musi tego pokazywać czelenu wizowie
- jebać to, że ktoś mu podpierdzielił kanał
- niektórzy frajerzy chcą na nim zarobić
- na jego kanale zawsze jes link w opisie do papeża i kanału
- trochę o pozdro, trochę o odpoczynku i korowirusie, koniec nudny
- zapowiedź strymu, ale bez zapowiedzi, bo będzie spontanicznie, ale może jutro benc
**3.5/6 harnasi** całkiem przyjemny strimek po harnasiu, pierwsze 15 minut nawet bardzo przyjemne, potem już nudno
[26.04.2020]
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=yZD40yuri3c
- meteorologiczny melin – zimna pogoda jes
- czeka na was 5 minut
- ogarnął pozdro dla was, zostało mu parę sztuk zamawiajsie dalej
**1.5/6 harnasi** pozdrostrym eh
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=_WPzEAdKit4
- melin na czekanie
- koberka przyszła po mateu z jakimś alarmem, ale nie zrozumiałem o co chodzi
- nimformasja zaraz zaległe pozdrowienia będzie robił i zamawiajcie dalej
- druga nimformasja sprawie czelenu dla was o udostępnianiu kanału
- sprawie patronajsa i werykacji
**1/6 harnasi** gniot o absolutnie niczym nowym
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=s2Zmo7QljV4
- ło baben 1,5 h strym...
- strym typu pytania odpowiedzi
- o czelenie, patronajsie
- tajge jes spaniały, ale nie każdy to docenia
- sprawie siłowni – tajge ćwiczy w domu
- tajge ma w łapach siłę, nie chce jej uaktywniać, bo może komuś zrobić krzywdę
- u/odtegozaczac nie lubi mateu podbijać się pod fejm
- meteorologia – chłodna pogoda
- koberka ma juto uroziny, może wieczorny lajw urodzinowy będzie
- piszecie, że jes cicho, ale według mateu to jes w kierunku prowokasyjnym, tajge zawsze obrabia filmiki i wie, że nie jes cicho
- nie ma moderatorów bo stracili zaufanie
- o zepsutej opinii i naprawianiu
- o teorii jak będzie działać paczkomat, którego nie będzie i tak, bo uszok nie potrafi nic ogarnąć
- frystal podziękowaniowy za bycie na strymie
**1/6 harnasi** ło baben, przeskakiwałem sobie ten strym, bo albo kogoś pozdrawiał albo odpowiadał na pytanie zdaniem. Dałem do streszczenia co lepszego znałem.
 1. DZIĘKUJĘ ŻE BYLIŚCIE NA STRYM BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=rjpGRaYTiX0
- dawno nie widziany melin łazienkowy
- ziś golenie maszynką zwykłą, a nie elektryczną
- podziękowania za bycie na stryme
- tu donejtów nie ma, a kto na nim zarabia ten jes frajerem, którzy mają lewe ronczki
- a jednak broda przejechana elektryczną
**2.5/6 harnasi** bu ha ha z melina, który zamiast zarabiać na jutubie to daje innym zarabiać bu ha ha
 1. RYMUJE WIDZOWIE BEC DZIĘKUJĘ ZA SUBY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=yGs4blGxmwY
- pokaz okapu i frystal o czystości kuchni i iściu do przodu
- może nie wiecie co to jes czystość i macie przesrane bebg
- rozpierdolcie ten kanału w pizdu wizowie
**3/6 harnasi** no to zgłaszajcie kanał mateu, nie ma na co czekać bu ha ha
 1. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na mój kanał dziękuję BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=xM9OO-SN4E0
- kolejny strym typu spontaniczny w sensie Q&A zapytaj debyla
- pozdro dla kfynto tefau, nawet on mówi, że dużo jes kanałów podszywających
- pitolenie o patronajsie i werykacji, która znowu jest przesunięta na jutro lub pojutrze
- mateu w domu ćwiczy i warto
- świnka pepe jes śmieszna i ma fany dabing wsunięty
- pokaz kanału na kanale, papeża i patronajsa na wypierdzianym netbuku pijano
- pitolenie o tym, że to wstyd zarabiać na kimś (w sensie kanały podszywające się) i lepiej pójść do prasy
- ulubionym owocem kobry są: japko, malina, truskawki
- sprawie koronowirusa pitolenie tradycyjne, jakieś pozderki inerzeszy
- porady matrymonialne od idealnego małżeństwa państwa kupiec gupiec gołodupiec bu ha ha
- goblyn zadowolony, że dobijają do 40 widzów
- znowu pitolenie o kanałach podszywających, że zarabiają na donejtach z ich strymów + sprawie celów na TIKDONEJSZA
- nie ma jeszcze paczkomatu, sztaba z kwynto, kręcenie spynerem, ładowanie żaróweczki w szklance z wodą, przepis na frytki od kobry, nie ma modów, różnica między pieniędzmi z patronajsa i donejtami, pochodzenie ksywy kobra, więcej pozdrowień, pizza kiedyś była zajebista a teraz chemia sama benc
**1/6 harnasi** taki sam strym jak poprzednio... 1.5 h totalnie o niczym
[27.04.2020]
 1. BEC DZIĘKUJĘ ZA SUBY BEC ->https://www.youtube.com/watch?v=o6LiVWbXXUw
- tajge idzie do drugiego rowu yyy na drugą posesję
- złóżcie kobrze żyszenia, a kiedy mateu ma uroziny? Anołaśnie
- mateu oglądał wczoraj danielmagikal i ciekawy jes czy coś go nauczyło wiemzienie
- może go coś nauczyło wiemzienie dysypliny
- znawca gansterki goblyn podpowiada, żeby w wiemzieniu nie podskakiwać to będzie szacunek
- tajge też był kiedyś głupi, ale nie wylądował w wiemzieniu
- mateu nie wybiera się do wiemzienia, nie chce upieprzyć sobie papierów do końca życia
**3/6 harnasi** o takie tam pitolenie o danielu murgikalu
 1. JUŻ JESTEM PO PRACY BEC DZIĘKUJĘ ZA SUBY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=EKTNhS9m5KM
- tajge wrasa z drugiego rowu pijony znaczy się z drugiej posesji i snuje swoje meliniarsko mitomańskie historie o zmianach obiektowych. Ostatnio miał czy posesje, teraz jusz dwie, ale ugadał tak, że jedną. Prasodawca się przestraszył, że straci takiego pracownika i zgodził się, żeby mateu miał tylko jeden rów do obrobienie yyy obiekt bu ha ha
- tajge już wie i jes obcykany na swojej posesji (wie gdzie jest najbliższa żabka)
- kiedyś pracował w firmie, gdzie nie miał nawet narzędzi
- goblyn nie ma i nigdy nie miał w dupie pracy
- sprawie pozdro
- czy koro wirus jes prawdą czy nie? Tak samo jak ptasia grypa była siali panikę + pitolenie idioty o maskach
**2.5/6 harnasi** gniot zapowiadał się bardzo dobrze, ale jak ten pacan zaczyna gadać o wirusie to mnie coś strzela
TLDR -> Do wyróżnienia dominuję:
[18.04.2020] -> ODPOWIEDŹ NA CZELEN OD GIXA BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=iqBwFDsYmp0 – uszaty nie zna alfabetu i nawet nie potrafił się od czelenu przygotować xD – **5/6 harnasi**
[19.04.2020] -> KARA DLA SOWY BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=lpqiLYK7R8M – melon po alkoholu wymyśla karę dla sowy mmmtojito - **4.5/6 harnasi**
[20.04.2020] -> WAŻNA INFORMACJA DLA WIDZOW BEC -> https://www.youtube.com/watch?v=pZGNLa20DeU – mateu ściągnięty do rowu akat, zapił i przekłada strima, kto się tłumaczy ten jes winny bęc! - **4.5/6 harnasi**
submitted by Urtah_bebg to TigerBonzo [link] [comments]


2018.09.23 13:30 SchaetzleinGenealogy [English > Polish] Email to parish office

Hello!
The German genealogical community has learned that Evangelical churchbooks of Racibórz, previously thought destroyed, may have survived the war after all. Therefore, I would like to ask for a translation of the English parts of the following letter. The Polish parts have been taken from a generic template.
Szanowni Państwo
Nazywam się i jestem niemieckim genealogiem.
According to the memoirs of the last Evangelical pastor of Racibórz, Ernst Diebel, his parish office was confiscated by Soviet troops on 13 April 1945. The churchbooks and all other household items were thrown into the garden. The pastor returned a few times at nightfall, bribing the guards to save the churchbooks, some church items, as well as the land register, including a stores ledger and property ledgers. He brought all these items to the Catholic parish office in Brzezie, where the local parish administrator gave him help.
It is possible that the churchbooks were left behind at the parish office back then. I would hereby like to ask you whether you know anything about this and whether these churchbooks are still in Brzezie, perhaps in the basement or attic of the church or parish office. It would mean a lot to the descendants of the Evangelical inhabitants of Racibórz and surrounding villages if these churchbooks were rediscovered after more than 70 years.
On the same occasion, I would like to ask whether there are any Catholic churchbooks from before 1946 left in Brzezie. Czy mogliby Państwo wysłać mi listę dostępnych wpisów? Jeśli nie mają Państwo czasu lub zasobów na wyszukanie tych danych, to czy mogliby Państwo jedynie potwierdzić czy jakiekolwiek akta przetrwały w Państwa archiwum?
Najważniejsze dla mnie informacje to: wyznanie (katolickie / ewangelickie), daty oraz rodzaj księgi (chrzty / urodzenia, małżeństwa, zgony, bierzmowanie/konfirmacja, indeksy).
Chciałbym jednocześnie zapewnić, że inne zainteresowane osoby również będą mogły skorzystać z tych informacji.
Z poważaniem
submitted by SchaetzleinGenealogy to translator [link] [comments]


2016.06.08 09:05 ben13022 Wywiad z Pawłem Reszke, laureatem Nagrody im. Kapuścińskiego

Paweł Krysiak: Jaką Polskę widzisz, gdy wychodzisz z lubelskiej redakcji "Wyborczej", znajdującej się na popularnym deptaku, i jedziesz w teren?
Paweł P. Reszka: Na pewno nie taką, jaką nasza władza chciałaby się chwalić, nie popularną i nie uwielbianą. Zupełnie nie mam poczucia, że jest "european". To Polska, która się wstydzi. Zresztą nawet nie trzeba wyjeżdżać z Lublina, by zobaczyć tę Polskę, której raczej nie pokazują w telewizjach śniadaniowych. Pół godziny spacerem od centrum są domy, w których nie ma łazienek. To mieszkania komunalne. Bohaterka jednego z moich reportaży Alicja, licealistka, nigdy nie zaprosiła do siebie nikogo z klasy, bo jeszcze chciałby umyć ręce i wtedy wydałoby się, że dziewczyna i jej rodzina kąpią się w misce. Oni i tak są w lepszej sytuacji niż ich sąsiedzi, bo mają przynajmniej toaletę. Urządzili ją w pokoju sąsiada. Kiedy umarł, po prostu przebili się przez ścianę i zajęli na dziko jego lokal. Są tacy, którzy nie mają toalet, więc załatwiają się w ciemnej norze na podwórku. W podłodze jest dziura, trzeba przyjąć pozycję "na narciarza". Emeryt, któremu z powodu cukrzycy ucięli nogę, tam i tak nie dojdzie. Żona usunęła siedzisko z krzesła, podstawia tam pudełko, i tak sobie radzą.
*Reporterzy lubią sytuacje skrajne, szukają sprzeczności. *
*Często piszesz o ludziach, którzy mają poczucie przegranej. *
*Złe państwo, pokrzywdzony biedny człowiek, reporter interweniuje i naprawia świat. *
*Recenzując rok temu twoją książkę "Diabeł i tabliczka czekolady", napisałem, że Reszka pokazuje nam wstydliwą część Polski. A może z twojej perspektywy reportera wiadomo, dlaczego wygrał PiS? *
*Nikt nie chce czuć się odrzucony. Ludzie potrzebują dobrego słowa, akceptacji, chcą poczuć się godnie. *
*Tej Polski, o której piszesz, nie ma w ogólnopolskich mediach. Nie widzą jej mieszkańcy stolicy? *
*To jednak jakiś koszmar, że tak dużo ludzi ciągle czuje się odrzuconych, wypchniętych. I jeszcze mają poczucie, że to ich wina. Jak to wytłumaczyć? *
Co rozświetla mroczny świat Reszki?
Zdarzyło się ostatnio w twojej pracy reporterskiej coś, co wprawiło cię w zakłopotanie, w poczucie, że przestajesz rozumieć, co się wokół ciebie dzieje?
*Co odpowiedziała? *
NAGRODA IM. RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO
Mottem tegorocznej edycji było zdanie: "Stoimy w ciemności otoczeni światłem" - cytat z "Podróży z Herodotem". W finale znalazły się także książki nagrodzonej Pulitzerem Jenny Nordberg, ("Chłopczyce z Kabulu", Czarne), Michała Książka, łączącego reporterski zapis z poetyckim spojrzeniem ("Droga 816", Fundacja Sąsiedzi), Karoliny Domagalskiej, autorki cyklu reportaży o in vitro ("Nie przeproszę, że urodziłam", Czarne), Michała Potockiego i Zbigniewa Parafianowicza, którzy opisali władzę Janukowycza na Ukrainie ("Wilki żyją poza prawem", Czarne). Jury wybierało spośród 96 zgłoszonych książek (w tym 33 przekładów).
Z laudacji przewodniczącego jury Macieja Zaremby Bielawskiego dla Pawła Piotra Reszki:
W rzeczywistości niosącej nadmiar zdarzeń i słów - nagradzamy autorską powściągliwość, a więc książkę objętościowo skromną. W czasie zdominowanym przez chaos emocji - nagradzamy skupienie. Wobec inwazji agresji - nagradzamy empatię. Przy nadmiarze komentarzy - nagradzamy umiejętność wsłuchiwania się w głosy ludzi.
"Diabeł i tabliczka czekolady" to misterna przeplatanka 15 reportaży publikowanych wcześniej z 12 tekstami nowymi. Te ostatnie mają formę krótkiej wypowiedzi. Nie wiemy, jak powstawały. Wolno podejrzewać, że w ten sam sposób co kolaże Swietłany Aleksijewicz.
Te króciutkie teksty to prawdziwe majstersztyki, na pograniczu poezji. Wzruszające, zagadkowe, straszne. Ale to nadal reportaż czystej wody, wierny swoim bohaterom: oddaje ich język i tok myślenia. Nasuwa się biblijne słowo na ten szczególny rodzaj wycofania: "cichość". "Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię". I nie o skromne milczenie tu chodzi, lecz o szacunek dla tajemnicy wolności bliźniego.
Jeśli bohaterowie Reszki czasami budzą śmiech, to dlatego, że nas zaskakują, nie dlatego, że śmieszą. A kiedy budzą współczucie, jest to współczucie zmieszane z podziwem i pokorą. Że człowiek tak doświadczony przez los potrafi znaleźć w sobie tyle siły i nadziei.
Kazanie na Górze, sedno chrześcijaństwa, okazuje się również przepisem na reportaż najwyższego lotu.
źródło: http://wyborcza.pl/magazyn/1,152664,20110219,pawel-p-reszka-polska-ktora-sie-wstydzi.html
submitted by ben13022 to Polska [link] [comments]


Małżeństwo - Wikiwand